gebruikersnaam
wachtwoord
vergeten?
Meer GeR

Meest gelezen

  • No results available

Het recht om een demonstratie te verbieden

Burgemeester Noordanus van Tilburg wil een demonstratie van Respect voor Dieren komende zaterdag verbieden. De dierenactivisten demonstreren tegen apenhandelaar Hartelust, die de beesten als
proefdieren verkoopt. Maar kan de burgemeester de demonstratie eigenlijk wel verbieden?

  Bron: nufoto.nl

Artikel 9 van de grondwet vertelt ons het volgende: ‘Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet.’ En: ‘De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.’ Vrijheid van meningsuiting, een kernbegrip
in Nederland, en demonstratievrijheid lijken haaks te staan op het besluit van de burgemeester. Iedereen is vrij om te demonstreren en hoeft geen vergunning aan te vragen bij de gemeente. Een aanmelding is voldoende. Het is echter wel
zo dat de burgemeester bevoegd is om voorschriften en beperkingen op te leggen aan demonstranten. En hij is bevoegd om een demonstratie te verbieden. Zo blijkt uit het rapport van de Nationale ombudsman (Demonstreren staat vrij) uit 2007.

Verkeersopstopping

De burgemeester wil de demonstratie verbieden omdat hij verkeersopstoppingen verwacht. Ook denkt hij dat het winkelende publiek overlast ondervindt van de demonstratie. Het uitgangspunt van de burgemeester is de Wet openbare manifestaties. Deze leert ons dat bij gevaar voor wanorde een burgemeester een demonstratie mag verbieden. Of overlast voor winkelend publiek
onder wanorde valt, is te betwijfelen. Het eerste punt lijkt meer reden te geven voor deze beslissing: In het belang van het verkeer mag een burgemeester een demonstratie verbieden. Maar ook dat argument is niet gegrond volgens
Respect voor Dieren. ‘’Die regel geldt alleen bij grote verkeersopstoppingen en onveilige situaties in het verkeer. In gezamenlijk overleg met de politie en onze organisatie kan het verkeer makkelijk in goede banen geleid worden. We moeten
over de weg, maar dat hoort nu eenmaal bij een demonstratie. Een alternatieve route is geen optie. We willen door het centrum van de stad lopen omdat daar het publiek is dat we proberen te bereiken.’’

Een kort geding moet uitkomst bieden. Vanmiddag beslist de rechter in Breda of de demonstratie door mag gaan of niet. Respect voor Dieren heeft goede hoop op een positieve uitkomst. ‘’In het verleden zijn er al meerdere soortgelijke zaken geweest. En daarbij werd de burgemeester meestal in het ongelijk gesteld.’’

Laat een reactie achter